Medieinstitut – News!

Vår domän är nyheter från Sverige och övriga världen!

Advertisment

Svarar om Peterssons inspiration

Medieinstitut publicerar här svaren och kommentarerna från Dagens Nyheters utrikeschef Lars Boström, gällande våra frågor om de slående likheterna mellan ett DN-reportage och en artikel i The New York Times.

DN: Torbjörn Peterssons artikel är inget plagiat, däremot har han fått idén till sin artikel från New York Times. Torbjörn ansåg att NYT:s artikel väl speglade den japanska ärligheten och bad därför om en intervju på den aktuella hittegodscentralen. Han talade med samma person som NYT intervjuat två år tidigare, och fick förmodligen liknande svar. Miljön och de faktiska förhållandena på hittegodscentralen var säkerligen desamma som vid NYT:s besök där. Torbjörn var på plats och gjorde ett eget jobb tillsammans med DN-fotografen Lars Epstein. Att man får inspiration och idéer från andra tidningar är ganska vanligt i medievärlden.

NMI: Vi undrar varför inte detta nämndes i artikeln.

DN: Jag tror inte några medier rutinmässigt redovisar varifrån idéerna till deras artiklar/reportage kommer. I det aktuella fallet gjorde våra medarbetare ett grundläggande journalistiskt fotarbete: de var på plats, talade med berörda personer, inhämtade miljö och tog egna bilder. Ett eget jobb, alltså. Samtidigt kan det självklart ha varit en extra bonus för våra läsare att få veta att ämnet i fråga varit föremål för internationella mediers uppmärksamhet.

NMI: Hur ser ni på likheterna i formuleringarna i texten? Anser ni att de borde ha tillskrivits eller hänförts till en källa?

DN: Likheterna i några formuleringar är olycklig. Eftersom det handlar om ett eget jobb (se ovan) med insamlande av eget material kan vi knappast ge credit till en annan tidning. Men som sagt, några formuleringar är olyckliga.

NMI: Vi skulle vilja veta vad Dagens Nyheter definierar som plagiat. Finns det en gräns som inte får överskridas? Vilken policy gäller för källhantering i situationer som denna, dvs när en journalist fått “inspiration och idéer från andra tidningar”?

DN: Finns knappast någon i alla lägen fungerande definition – utom det uppenbara att direkt avskrivning av annan text, utan källangivelse, är ett plagiat. Naturligtvis finns en gräns som inte får överskridas – och grundinställningen är att vi i alla lägen ska vara frikostiga med källhänvisningar.

Okunniga svenska medier ger bilden av vänsterseger i USA
I medie-Sverige ges bilden av en seger för den amerikanska vänstern och en förlust för högern. Men en närmare analys visar att kraftiga federala utgiftsökningar ligger bakom republikanernas motgångar. Därmed handlar det om ett bakslag för vänsterpolitik - inte i första hand om pacifistiskt motstånd mot Irakkriget eller bestraffning för skattekonservatism som den svenska journalistkåren vill ge intrycket av, skriver JOHAN INGERÖ, liberal bloggare.
Läs mer »

Krystad "chock" om pensionerna i Fokus
Under rubriken "Pensionschocken" hävdar tidningen Fokus att besparingarna i sjuk- och aktivitetsersättningssystemen utgör försämringar, och att Alliansen inte i förväg hade deklarerat avsikten att reformera pensionssystemet i Bankerydsuppgörelsen. JOHNNY MUNKHAMMAR, programansvarig på Timbro, ifrågasätter den beskrivningen.
Läs mer »

Recent posts

Categories