Medieinstitut – News!

Vår domän är nyheter från Sverige och övriga världen!

Samtalar med Nyhetsbyrån Direkt om anonyma källor

MedieInstitut har skrivit ett par inlägg om Nyhetsbyrån Direkts användning av anonyma källor i sina börstelegram. Lars Östlund, redaktionschef på Direkt berättar för NMI att detta ämne ”engagerar många, inte minst oss själva”. Han tillägger att ”Inga skulle vara gladare än vi om vi kunde sätta ut namnet på de analytiker vi intervjuar.”

Lars Östlund förklarar att Direkt i detta fall ställs inför ett val. Vill Direkt ”tala med, och citera, de bästa analytikerna är villkoret i de flesta fall att det får ske anonymt.” Med de bästa menar Lars Östlund ”de som sitter på de stora investmentbankerna, med potential att med sina ståndpunkter kunna påverka kurssättningen, och som dessutom är högt rankade (erkänt duktiga).”

Skälen till varför dessa analytiker inte vill synas med namn är, enligt Östlund, varierande. ”Men en ståndpunkt som ofta framskymtar är att de inte vill komma i konflikt med kundintresset.” Dessa kunder, dvs institutionerna ”anser att de betalar för att få detta analysstöd och vill därför inte se visdomarna spridas på skärmar som når alla.”

”På Nyhetsbyrån Direkt ser vi det som vår uppgift att ta fram och belysa åsikterna hos dem som kan antas ha välgrundade uppfattningar, även om det sker till priset av anonymitet.” Men Östlund slår fast att Direkt gärna vill se en förändring i analytikernas synsätt. ”Trenden verkar också peka i riktningen mot ökad offentlighet.”

Okunniga svenska medier ger bilden av vänsterseger i USA
I medie-Sverige ges bilden av en seger för den amerikanska vänstern och en förlust för högern. Men en närmare analys visar att kraftiga federala utgiftsökningar ligger bakom republikanernas motgångar. Därmed handlar det om ett bakslag för vänsterpolitik - inte i första hand om pacifistiskt motstånd mot Irakkriget eller bestraffning för skattekonservatism som den svenska journalistkåren vill ge intrycket av, skriver JOHAN INGERÖ, liberal bloggare.
Läs mer »

Krystad "chock" om pensionerna i Fokus
Under rubriken "Pensionschocken" hävdar tidningen Fokus att besparingarna i sjuk- och aktivitetsersättningssystemen utgör försämringar, och att Alliansen inte i förväg hade deklarerat avsikten att reformera pensionssystemet i Bankerydsuppgörelsen. JOHNNY MUNKHAMMAR, programansvarig på Timbro, ifrågasätter den beskrivningen.
Läs mer »

Recent posts

Categories