I en opinionsartikel till den “vetenskapliga undersökningen” – som i själva verket är en statistisk analys – som amerikanska forskare vid John Hopkins University har gjort och fått publicerad i The Lancet. Den gör gällande att 600 000 irakier har dött som ett resultat av kriget i Irak.

Som NMI har noterat tidigare, så har rapportens sifferuppgifter och metodik ifrågasatts kraftigt, inte minst av krigsmotståndargruppen Iraq Body Count – vars egen statistik överensstämmer nära med FN:s – samt av oberoende forskare som är eniga om att de nya siffrorna är kraftigt uppblåsta. Iraq Body Count listar här de främsta skälen till varför uppgiften om 600 000 är absurd.

På nyhetsplats i samma nummer illustreras intressant nog en artikel om Irak med ett foto på en skadad civilperson. Bildtexten uppger att personen bara är “ett av tiotusentals offer för kriget i Irak” (se bild nedan).

Har inte bestämt sig för ungefär hur många som dödats i kriget? Tiotusentals som FN och Iraq Body Count säger, eller 600 000 som Linderborg & Wijk föredrar? Betyder de skilda uppgifterna i tidningen att man har olika saklighetskrav för nyheter och opinionsartiklar? Får Aftonbladets kultur- och ledarartiklar baseras på uppgifter som aldrig skulle ha kvalat in i nyhetsartiklarna?

Även artikel väcker frågor. För det första ”lånar” han omfattande delar av en ledarkolumn, men krediterar den aldrig. I texten presenteras läsaren med uppgifter om krigets kostnader.

Det är oklart varför NPP, som är en utpräglad vänsterideologisk organisation, inte stämplas med en sådan varningsetikett, medan AEI helt korrekt beskrivs som “konservativ”. Det är särskilt besynnerligt med tanke på att Kristofs kolumn, som är Hanssons icke-krediterade källa, endast presenterar AEI som en “tankesmedja”.

Gäller olika rutiner för olika ideologier beroende på Aftonbladets smak?