Medieinstitut – News!

Vår domän är nyheter från Sverige och övriga världen!

Advertisment

Osunt att inte rätta

Somliga menar att Sverige skulle behöva mer utav “sund nationalism”. Andra hävdar att vi rent av saknar den enkla stolthet över Sverige som medborgare i andra länder känner för sitt land. SvD:s kolumnist Roland Poirier Martinsson jämför med Förenta Staterna:

Att bo i USA är att möta patriotism överallt. Bildekaler med amerikanska flaggan. Proud To Be An American på kepsar, tröjor och bakrutor. Baseballmatcher avbryts så att publiken kan sjunga America the Beautiful.

Exempel på positiv nationalism finns också i Europa. I Frankrike kan varenda medborgare berätta om de kulinära specialiteterna från landets varje region, eller om bidragen till litteraturen och filosofin. En välmenande och ytterst stolt Jacques Chirac – förment borgerlig – plöjer (något osunt) ned skattemedel i franskspråkiga motsvarigheter till Google ochCNN för att sprida Gustave Flauberts “mot juste” över världen.

Sverige rymmer naturligtvis också sunda nationalister. Alla som följde rapporteringen kring det svenska OS-guldet i ishockey, och yran kring det svenska bidraget till schlagerfestivalen kan intyga att vi, vid vissa utvalda tillfällen, visar prov på just sådan uppslutning bakom vår glädjerika sköna. Men det är förbluffande hur snabbt det kan gå över styr.

TT publicerade den 27 mars ett telegram, med hänvisning till den brittiska tidningen The Times, om en studie som sades ha “rangordnat européerna begåvningsmässigt”. Professor Richard Lynn, från “universitetet i Ulster i Nordirland” sades vara upphovsmannen till undersökningen. Han hade kommit fram till att tyskarna var smartast i Europa med 107 IQ-poäng, på en topplista av kontinentens länder. Sverige hamnade på fjärde plats med 104 IQ-poäng, framför våra nordiska grannländer som placerade sig på mellan 9:e och 12:e plats.

“I tabellens botten”, konstaterar TT, “hamnar bulgarer, rumäner, turkar och serber med en genomsnittlig kvot på 89″. Detta kunde, enligt Lynn, förklaras med att människor i kallare och mer påfrestande klimatzoner hade utvecklat större hjärnor än sydeuropéer, samt att de senare hade sämre tillgång till näringsriktig mat. Utan minsta skepsis fortsätter redovisningen:

Professor Lynn påpekar att genomsnittsstorleken på hjärnor i Nord- och Centraleuropa är 1 320 kubikcentimeter mot bara 1 312 i sydöstra Europa.

Aftonbladet gick ännu längre i sin entusiasm över svenskarnas uppenbara överlägsenhet i förhållande till de nordiska grannländerna. Tidningen verkar ha bedömt att nyheten var så pass viktig att det var värt att sätta en egen reporter att skriva om saken. “Äntligen kan det sägas öppet. Svenskarna ÄR smartast i Norden”, skränade ingressen till artikeln, med hänvisning till professor Richard Lynns “relativt kontroversiella topplista”. Artikeln pryds av ett foto på gul- och blåmålade svenska fotbollssupportrar med utsträckta armar och vikingahjälmar på huvudet.

Det görs dock en liten reservation om att professor Lynn för något år sedan gjorde sig känd, “och bland många även impopulär”, när han hävdade att män var intelligentare än kvinnor.

Både TT och Aftonbladet hänvisar som sagt till The Times, och kan därför sägas ha arbetat enligt gängse rutin i branschen: faktakontroll ett led bakåt. Frågan är dock om inte uppgifterna var av sådan kontroversiell natur att de borde ha föranlett vidare granskning.

Hur hade redaktörerna reagerat om studien inte bara hade gällt européer, utan också hade avhandlat de ”25 % vita” svarta amerikanernas högre IQ i förhållande till nivån hos “svarta söder om Sahara”? Eller den höga intelligenskvoten hos “orientaler”, eller Australiens bekymmer med “aboriginernas låga IQ”? Dessa är nämligen några av Richard Lynns tidigare “forskningsfält”, som enkelt hittas på hans internetsidor. En vanlig sökning på Google - som i andra sammanhang tycks vara ett avgörande arbetsredskap på särskilt Aftonbladet - hade fört redaktörerna till Richard Lynns förläggare, där en recensent skriver om Lynns bidrag till “rasrealismens seger”. De hade också hittat en intervju i den brittiska tidningen Guardian, i vilken Lynn beskriver sig själv som en “vetenskaplig rasist”, och hävdar att “underklassen” har en lägre intelligens och moral än högre klasser:

Under tidigare decennier gjorde [det naturliga urvalet] hela arbetet åt oss med att sortera ut dem med låg moralisk karaktär och låg intelligens. Det var en hög mortalitet. Nu för tiden överlever underklassen och får barn. Självklart måste vissa åtgärder vidtas.

Det tog några dagar efter publicering innan problemet med TT:s och Aftonbladets artiklar fick människor att fatta misstankar. Vid en sökning i Presstext och Mediearkivet verkar den första reaktionen ha kommit från läsare. Den 2 april publiceras en insändare till Göteborgs-Posten som kritiserar tidningens användning av TT:s telegram:

Att hjärnans kubikcentimeterinnehåll skulle kunna hänföras till hur intelligent man är, är något som försvann på vetenskapens soptipp ungefär samtidigt som rasbiologiska institutet i Uppsala lades ner. Förutom att dessa resultat sedan ledde till skallmätningar av nazister. […] Om man gör lite sökningar på namnet Lynn, skall man finna att någon Richard Lynn inte står att finna vid Ulsters universitet. Ett privatfinansierat rasforskningsinstitut står bakom hans “resultat”. Ty beteckningen “människoras” är ett överspelat kapitel.

Tidningens ansvarige utgivare (stf) medger att GP inte borde ha släppt in TT-artikeln med Lynns rasteorier, och att resultaten som presenteras starkt påminner om “tokvetenskap”. En kontroll av universitetet i Ulster visar att Richard Lynn lämnade det för tio år sedan och inte vill kännas vid hans verksamhet.

Inte förrän sju dagar efter publiceringen, den 3 april, reagerar TT genom att skicka ut ett nytt telegram som preciserar att Richard Lynn är “omstridd”. Det är “långtifrån klart”, inskjuter nyhetsbyrån, att hjärnans storlek skulle ha något samband med intelligens. TT, som några dagar tidigare hade skickat ut Lynns rasforskningsresultat till hundratals tidningsredaktioner i Sverige, konstaterar att hans kontroversiella slutsatser har fått stor spridning, “kanske därför att de har ett underhållningsvärde”. Nyhetsbyrån skickade också ut ett extremt ovanligt rättelsetelegram till redaktionerna, där man beklagade att det inte framgått att Lynn inte längre verkade vid universitetet i Ulster eller hur kontroversiell han var:

Texten var tänkt som en kuriositet […]

Trots att TT skickade ut en rättelse, vilket är sällsynt, har inte jag kunnat hitta en enda tidning som publicerade den, fast att de tryckte det ursprungliga telegrammet. Även på Aftonbladets hemsida ligger teorierna om svenskarnas nordiska överlägsenhet kvar i ursprunglig form.

Poirier Martinsson förklarar i sin krönika att den ”sunda nationalismen” i USA, som ibland kan upplevas som ”flåshurtig” av européer, uppvisar en avgörande skillnad mot den europeiska:

Som enda land i världen har USA uppstått ur en frigörande idé. När medborgarna samlas kring nationen är det inte blodslinjen, religionen eller etniciteten som förenar.

Okunniga svenska medier ger bilden av vänsterseger i USA
I medie-Sverige ges bilden av en seger för den amerikanska vänstern och en förlust för högern. Men en närmare analys visar att kraftiga federala utgiftsökningar ligger bakom republikanernas motgångar. Därmed handlar det om ett bakslag för vänsterpolitik - inte i första hand om pacifistiskt motstånd mot Irakkriget eller bestraffning för skattekonservatism som den svenska journalistkåren vill ge intrycket av, skriver JOHAN INGERÖ, liberal bloggare.
Läs mer »

Krystad "chock" om pensionerna i Fokus
Under rubriken "Pensionschocken" hävdar tidningen Fokus att besparingarna i sjuk- och aktivitetsersättningssystemen utgör försämringar, och att Alliansen inte i förväg hade deklarerat avsikten att reformera pensionssystemet i Bankerydsuppgörelsen. JOHNNY MUNKHAMMAR, programansvarig på Timbro, ifrågasätter den beskrivningen.
Läs mer »

Recent posts

Categories