I dagarna har flera svenska medier rapporterat om mannen som av misstag hamnade i intervjustolen i direktsändning på BBC News. Guy Goma befann sig hos BBC för en anställningsintervju som datasupport-tekniker, men ledsagades av misstag in i tv-studion av en producent, som hade förväxlat honom med en man som skulle intervjuas i programmet. Gomas ansiktsuttryck är obetalbart när programledaren börjar ställa frågor om rättstvisten mellan dataföretaget Apple och det legendariska bandet The Beatles, och när det går upp för honom att han är med i tv.

Det var onekligen ett pinsamt misstag, men BBC hanterade situationen på ett professionellt och framför allt transparent sätt. Bredvid en artikel på BBC:s hemsida som beskriver upprinnelsen till hela missförståndet fanns till och med en videoinspelning av den nu så omtalade intervjun.

Med denna öppenhet visade BBC att företaget sätter ett högt värde på tittarnas förtroende. Visst hade man brustit i sina rutiner, men man skulle göra sitt yttersta för att uppnå en förbättring.

Som nämndes ovan har incidenten rapporterats flitigt i svensk press. Och lite ironiskt blir det när man läser om BBC-affären i Svenska Dagbladet. Artikeln skrevs av samma journalist som NMI för en dryg månad sedan avslöjade med att ovetandes citera en amerikansk satirtidning i Svenska Dagbladets nätupplaga.

I en artikel om en pågående utredning där två spelare på Duke Universitys lacrosselag hade anhållits för våldtäkt, noterar SvD-reportern att enligt ”uppgifter från flera håll” har skolans ryttarlag också hamnat i blåsväder. Laget uppges vid flera tillfällen ha”haft fester och ridit nakna”. Men uppgifterna hade hämtats från den välkända satirtidningen The Onion.

När felet kom till SvD:s kännedom, strök tidningen de satiriska och därmed felaktiga styckena i sin nätutgåva, men uppgav ingen förklaring till ändringen. Det var som om misstaget aldrig hade ägt rum.

Efter ett samtal mellan en av tidningens redaktörer och NMI publicerade SvD följande fotnot: ”Tidigare förekom uppgifter i den här artikeln om anklagelser även mot ett annat av universitetets idrottslag. De uppgifterna var felaktiga.”

Detta tillägg ger knappast en riktig bild av det som inträffat på SvD-redaktionen. Vilket annat av universitetets idrottslag? Vilka uppgifter var felaktiga? Fotnoten genererar fler frågor än den ger svar.

Många inom svensk media anser att BBC håller den absolut högsta journalistiska standarden. Borde man inte också försöka att anamma företagets uppfriskande förhållningssätt till öppenhet och transparens?