Näringslivets Medieinstitut (NMI) har genomgått en ansiktslyftning, och har förhoppningsvis blivit mer överskådlig och lättnavigerad. Vår internetsida är det samlade ansiktet utåt för alla de aktiviteter vi genomför i syfte att bidra till en kvalitetshöjning i den svenska rapporteringen.

Våra löpande analyser av rapporteringen återfinns under Analys. Det är osignerade artiklar med skarp fokus på att granska sakligheten, allsidigheten och opartiskheten i press och etermedier med målet att förbättra publicistiska metoder och mediernas arbetssätt.

Många mediefenomen och trender kommer också att kommenteras mer personligt, och ta fasta på de specialkunskaper som medarbetarna på näringslivets tankesmedja Timbro har på sina respektive intresseområden. Under Kommentarkommer signerade mediegranskande artiklar belysa problem och möjligheter i den politiska rapporteringen, affärs- och finansjournalistiken, kulturjournalistiken, utrikes-, miljö samt livsstilsrapporteringen.

Längre medieanalyser på ett specifikt ämne kommer att publiceras i rapportform och som briefing papers under Publikationer, och göras tillgängliga i pdf-format.

Wiki-NMI är NMI:s ständigt expanderande encyklopedi över svenska och utländska opinionsbildare, experter och medieperonligheter. Den är ett hjälpmedel för att snabbt hitta referenser till vederbörandes aktuella och tidigare uttalanden, aktiviteter, artiklar, böcker eller professionella bakgrund.

Vissa mediefenomen – särskilt rörande etermedierna – kan vara betjänta av att granskas i ljud- och videoformat. Det kan handla om att göra en sammanställning av TV- och radiorapporteringen på ett särskilt område, eller om egenproducerade granskningar. Dessa ljud- eller videofiler går att spela upp och ladda ned från sidan Podcast.

I NMI:s Krönikor kommer Billy McCormac, chef för NMI, och Mikael Nussdorf, redaktör för NMI, att leverera mediespaningar och kommunicera kring NMI:s verksamhet.

Precis som tidigare värdesätter vi tips och synpunkter från läsarna, via den särskilda Tips-sidan eller direkt via e-mail eller telefon, som finns listade under Kontakt.

Välkomna att delta i arbetet med att förbättra den tredje statsmakten!