I gårdagens utgåva av Dagens Nyheter deklarerade en bister rubrik att ”Vart fjärde barn i u-länderna riskerar att dö.” Men reportern Eva-Karin Gyllenbergs inledande mening dämpar undergångsprofetian en smula:

”27 procent av barnen i utvecklingsländerna är underviktiga.” Underviktiga alltså, men “riskerar [de] att dö”? UNICEF är svävande på den punkten: “More than one quarter of all children under the age of five in developing countries are underweight, many to a life-threatening degree.” DN utelämnar dessutom informationen om att kategorin “barn” endast inkluderar femåringar och yngre.

Gyllenbergs artikel avslutas med en besynnerlig aktivism som, trots att motivet är ädelt, är ovidkommande vid en bedömning av journalistisk etik, och som plockats direkt från UNICEF:s pressmeddelande och översatts till svenska. Innebörden är att många av dessa barns öde enkelt skulle kunna förändras:

För 50 öre per barn kan omkring 350.000 liv räddas varje år. En femtioöring räcker till en kapsel vitamin A. Denna kapsel, som hjälper upp immunförsvaret, skulle kunna ges i samband med vaccination av barnen. Ett annat sätt är att tillsätta järn och jod i basfödan.

(I originalet: “Solutions can be as simple as a capsule of vitamin A costing just a few cents delivered during immunization – a programme currently saving around 350,000 lives per year by boosting immune systems.”)

NB. Efter publiceringen av artikeln i tidningens pappersutgåva har internetversionen av artikeln genomgått en drastisk förändring, utan att detta har indikerats. Exempelvis har vädjan om 50 öre per barn för vilka 350.000 barn skulle kunna “räddas” varje år nu tillskrivits UNICEF: “Det finns, enligt rapporten, enkla lösningar för att komma till rätta med en del av problemet För 50 öre per barn kan omkring 350.000 liv räddas varje år.”