Fackförbundare presenterad som oberoende “expert” i P1

I söndags den 28 april behandlade P1:s ekonomiprogram “Pengar” frågan om de nya LAS-reglerna som omöjliggör säsongsjobb. För att kommentera saken tillfrågas programmets egen “jurist och arbetsrättsexpert” Kurt Junesjö. Lyssnarna får inte veta...
Continue Reading »