Medieinstitut – News!

Vår domän är nyheter från Sverige och övriga världen!

Advertisment

Ny Irak-rapport uppmärksammas trots tidigare brister

DN:s rubrik är kategorisk: — Över 600.000 har dödats i Irak — och den utelämnar de brukliga hänvisningarna “enligt en studie” eller “hävdar forskare”. Det förekommer inte ens citationstecken runt rubriken.

En ny studie, beställd av den brittiska medicinska tidskriften The Lancet, uppskattar att 650 000 irakier har dödats sedan kriget i Irak började – genomsnittligen 500 per dag. Men några paragrafer längre ned artikel framkommer en liten nyansering:Rapporten bygger inte på faktiskt räknade döda. Siffran grundas i stället, liksom en tidigare mycket omstridd undersökning som trycktes i samma tidskrift 2004, på intervjuer och uppskattningar över förhöjda dödstal jämfört med förväntad dödlighet i fredstid.

Också jämförelsevis att ”den oberoende brittiska databasen Iraq Body Count [talar] om nära 50.000 civila döda på tre och ett halvt år” och att “Det irakisk-amerikanska forskarlagets metod är mycket kontroversiell.” Men det som saknas artikel är dels alla de kritiska rösterna – amerikanska medier har citerat oräkneliga opartiska källor som motsäger rapportens metodologi – och dels mängden möjliga politiska orsaker till den. Studien släpptes i upptakten till USA:s viktiga kongressval. Den omständigheten är inte helt irrelevant, eftersom rapportförfattarna dessförinnan hade släppt en annan högst kontroversiell uppskattning av antalet krigsoffer i samma tidskrift. Författarna erkände då att tidpunkten för rapportens publicering hade valts med syfte att rendera maximal politisk impakt.

Tidningen Chef vid Program on Public Opinion and Health and Social Policy, som säger att studiens urvalsstorlek “var alldeles för liten för att kunna extrapolera upp till 600 000 döda över hela landet”. Den biostatistiske chefen vid ett cancercenter i Houston var, enligt samma tidning, “ännu mer bekymrad av [studiens kvalitet], som han sade hade en “ton av exakthet som helt enkelt är fel”.

Inget av detta bevisar att rapporten är falsk, även om 500 dödsoffer per dag, precis som Cordesman säger, framstår som en extremt hög siffra. Vad det däremot visar är att rapporten måste bedömas med mycket större skepsis än den som genomsyrar Winiarskis DN-artikel (som dessutom underlåter att poängtera att siffrorna inte tar hänsyn till om den döde var oskyldig eller involverad i strid).

Nyhetsbyrån TT har publicerat en, om möjligt, än mer vilseledande redogörelse:

Studien bekräftar också den ständiga upptrappningen av dödandet. har uppskattat att över 100 personer nu mördas varje dag i Irak, medan forskarna talar om 500.

Okunniga svenska medier ger bilden av vänsterseger i USA
I medie-Sverige ges bilden av en seger för den amerikanska vänstern och en förlust för högern. Men en närmare analys visar att kraftiga federala utgiftsökningar ligger bakom republikanernas motgångar. Därmed handlar det om ett bakslag för vänsterpolitik - inte i första hand om pacifistiskt motstånd mot Irakkriget eller bestraffning för skattekonservatism som den svenska journalistkåren vill ge intrycket av, skriver JOHAN INGERÖ, liberal bloggare.
Läs mer »

Krystad "chock" om pensionerna i Fokus
Under rubriken "Pensionschocken" hävdar tidningen Fokus att besparingarna i sjuk- och aktivitetsersättningssystemen utgör försämringar, och att Alliansen inte i förväg hade deklarerat avsikten att reformera pensionssystemet i Bankerydsuppgörelsen. JOHNNY MUNKHAMMAR, programansvarig på Timbro, ifrågasätter den beskrivningen.
Läs mer »

Recent posts

Categories