Dagens Nyheter rapporterar den 28 maj att sedan den ”USA-inledda invasionen av Irak inleddes 2003 har över 1.000 brittiska soldater valt att olovligen lämna sin tjänst inom militären.” DN hänvisar till ett avslöjande BBC gjorde ”samtidigt som en lag är uppe för debatt i underhuset där förslaget är att det ska vara förbjudet för militär personal att vägra delta i ockupationen av ett främmande land.”

DN-journalisten skriver att enligt BBC har antalet desertörer ”ökat kraftigt på senare tid där 337 lämnade armén 2005 och ytterligare 189 försvunnit från den i år.” Men DN har helt feltolkat källmaterialet.

Bakgrunden till DN-artikeln är att BBC tydligen har puffat rejält på senare tid för ett reportage av BBC:s försvarskorrespondent Jonathan Charles, där han påstås avslöja en dramatisk ökning i antalet desertörer sedan Irakkriget inleddes.

Men efter kritik har nu BBC ändrat sig och Jonathan Charles verkar inte längre så ivrig att ta äran för detta ‘scoop’.

Denna helomvändning beror på att berättelsen är en icke-story. I ett förtydligande som har lagts till den omarbetade artikeln står det att: ”Antalet soldater som fortfarande saknas är 86 för 2001, 118 för 2002, 134 för 2003, 229 för 2004, 377 för 2005, och 189 hittills för i år.”

Även om detta kan tolkas som en ökning är det inte svårt att anta att man hunnit hitta färre soldater som olovligen lämnat sin tjänst 2005 än de som gjorde det 2001. Det handlar förstås om hur lång tid som hunnit förflyta sedan avhoppet skedde.

Artikeln upplyser också att: ”Enligt försvarsministeriet har 2.670 soldater ’olovligen lämnat sin tjänst’ 2001, medan antalet ökade till 2.970 2002 och föll 2003 till 2.825. 2004 ökar antalet till 3.050 för att sedan sjunka tillbaka igen till 2.725 år 2005”.

Försvarsministeriet säger att siffrorna ligger ”relativt konstant”. Detta styrks av BBC:s egen rapportering om avhoppade soldater från ett par år före inledningen av Irakkriget.

Inte nog med att Dagens Nyheter underskattar antalet soldater som olovligen lämnade sin tjänst för ett antal år sedan genom att förväxla dem med avhoppade soldater som fortfarande saknas. Tidningen ger också intrycket att en eventuell ökning skulle kunna bero på Storbritanniens engagemang i Irakkriget – ett antagande som inte styrks av källmaterialet.